miljofyrtarn_pro_vestland_sf

Medieproduksjon

Fagområde og lærebedrifter

Opplæringa i mediegrafikerfaget skal gje lærlingen eit nært forhold til verklegheita i arbeidslivet og til medias utvikling og utfordringar. Opplæringa skal bidra til at lærlingen kan arbeide i samsvar med etiske normer som gjeld for faget og bransjen. Opplæringa skal gje forståing av fagets betydning i verdiskapingskjeda og korleis konkrete idear kan utviklast og problemstillingar kan møtes i praksis innanfor dei enkelte mediebærernes moglegheiter og begrensningar. Opplæringa skal videreutvikle lærlingens kreative ferdigheiter og kompetanse i design og produksjon. Kundebehandling, økonomi, produktfunksjonalitet og helse, miljø og sikkerheit inngår i opplæringa.

Les meir på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Lærebedrifter

 

A til Å | Grafisk Design og Media

A til Å lagar logoar, grafiske profilar, websider, lettleste magasin, nyheitsbrev og filmsnuttar. Alt frå idéutvikling til ferdig produkt. Bedrifta held til i Florø.

Lærefag: Mediegrafikerfaget og salsfaget

Gasta design og kommunikasjon

Gasta har eksistert sidan 1998 og består av seks tilsette med lidenskap  for design og digital kommunikasjon. Mest av alt vil vi arbeide med å skape gode nettsider basert på Squarespace, men vi arbeider også mykje med merkevare- og designprosjekt.

Lærefag: Dataelektronikerfaget og Mediegrafikerfaget

Rein Design

I 2021 er Rein Design eit moderne kommunikasjonsbyrå, som leverer tenester innan design, kommunikasjon og digital marknadsføring. Vi er også ansvarleg utgjevar av nettmagasinet iførde.no.

Lærefag: Mediegrafikerfaget

 
pro sf logo

Pro Vestland opplæringskontor

Besøksadresse: Concordbygget, Firdaveien 6
Postadresse: Postboks 492, 6803 Førde
Telefon: (+47) 57 83 22 60
E-post: post@pro.sf.no
Organisasjonsnummer: NO980 026 655

Personvern

Hopp rett ned til innholdet