miljofyrtarn_pro_vestland_sf

Vi skal styrke teamet vårt innan industrifag

christopher-burns-8KfCR12oeUM-unsplash.jpg

PRO Vestland opplæringskontor er eit bransjekontor for teknologi- og industrifag, salsfag, administrasjonsfag. Pro Vestland opplæringskontor er ei non-profit stifting og vart oppretta i 1997.

Vi rekrutterer lærlinger til våre medlemsbedrifter og følger opp lærlingane frå søknad om læreplass til fagarbeider. Vårt mål er å gjere fagopplæring enkelt og trygt for lærling og lærebedrift. 

Våre medlemsbedrifter løyser krevjande oppgåver i konkurranseutsette marknader og treng dyktige fagarbeidere i fleire fag. Vil du jobbe med ungdom som har «tenning» på teknologi- og industrifag, og bedrifter med fokus på innovative tekniske  løysingar og berekraft? Då er du kanskje vår nye medarbeider!

To spennende stillinger  for deg som ønsker å jobbe med ungdom og industri. 


– 100% fast stilling, opplæringskonsulent,
teknologi- og industrifag

Ein av våre medarbeidarar skal ha permisjon. 
– 100% vikariat, opplæringskonsulent,
15.08.21 – 01.07.22, teknologi- og industrifag


Stilling innhald og vilkår i samband med begge stillingar: 

Dine ansvarsoppgåver:

  • Rekruttere lærlinger til våre medlemsbedrifter i samsvar med bedriftene sine behov for rekruttering

  • Følge opp medlemsbedrifter og lærlinger 

  • Bygge gode samarbeidsrelasjoner mellom etablerte, og nye medlemsbedrifter og skular

Din formelle bakgrunn:  

  • Fagbrev innan eit eller fleire fagområde innan industrifag. Eks., industrimekaniker, sveis, cnc m.fl

  • Fagskule eller ingeniørutdanning frå høgskule / universitet  

For fast tilsetjing vert kravt praktisk-pedagogisk utdanning, men kandidatar utan slik utdanning er også velkomne som søkjarar. 

For meir informasjon, ta kontakt med dagleg leiar Jorunn Eide Kirketeig, tlf. 911 44 966 eller på epost: jorunn.kirketeig@pro.sf.no

Søknad med CV sender du innan 7. juni 2021:
post@pro.sf.no

pro sf logo

Pro Vestland opplæringskontor

Besøksadresse: Concordbygget, Firdaveien 6
Postadresse: Postboks 492, 6803 Førde
Telefon: (+47) 57 83 22 60
E-post: post@pro.sf.no
Organisasjonsnummer: NO980 026 655

Personvern

Hopp rett ned til innholdet