miljofyrtarn_pro_vestland_sf
Hjem Kurs og arrangement - Opplæringskontoret PRO ÅRSKONFERANSE PRO VESTLAND OPPLÆRINGSKONTOR 2024

ÅRSKONFERANSE PRO VESTLAND OPPLÆRINGSKONTOR 2024

Årskonferanse Pro Vestland Opplæringskontor fredag 8.mars kl. 16.00-17.00 på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde.

Årsrapport og sakliste finner du her!

I år vil vi kombinere årskonferansen med utdeling av fagbrev, og vi håpar mange frå bedriftene blir med å feire dei ferske fagarbeidarane.

Kvar bedrift er velkommen med to personer. Kvar bedrift har ei stemme.

Stemmeberettiga er dei som har signatur eller skriftleg fullmakt frå person med signatur  i medlemsbedrift.

Spørsmål kan rettast til Jorunn Eide Kirketeig mobil 91144966 eller e-post: jorunn.kirketeig@pro.sf.no

Eventuelle saker som medlemsbedriftene ønsker å få handsama på årskonferansen må være mottatt på pos@pro.sf.no  seinast  1.mars 2024.

Program for årskonferansen og fagbrevutdeling:

16.00 Årskonferanse – for medlemsbedriftene og styret

17.00 Motivasjonsføredrag ved Inge Solheim

18.00 Utdeling av fagbrev og musikkinnslag

19.00 Festmiddag

Forbehold om endring i programmet

Påmeldingsfrist: Av omsyn til størrelse på møtelokale og mat ber vi om påmelding innan 1.mars. 

Dato

08 mar 2024
Utløpt!

Tid

16:00
pro sf logo

Pro Vestland opplæringskontor

Besøksadresse: Concordbygget, Firdaveien 6
Postadresse: Postboks 492, 6803 Førde
Telefon: (+47) 57 83 22 60
E-post: post@pro.sf.no
Organisasjonsnummer: NO980 026 655

Personvern

Hopp rett ned til innholdet