miljofyrtarn_pro_vestland_sf

Industriell Matproduksjon

VG3 Industriell Matproduksjon 

Vg3 industriell matproduksjon handlar om industriell framstilling av mat- og drikkevarer frå råvare til ferdigvare. Faget handlar vidare om overvaking og styring av maskiner og utstyr, operatørvedlikehald og forbetringsarbeid. Vg3 industriell matproduksjon skal bidra til trygg matproduksjon ved å overhalde krav til hygiene, kvalitetskontroll og merking og sporing. Faget skal òg bidra til å utvikle sjølvstendige, samarbeidande og omstillingsdyktige fagarbeidarar i eit arbeidsliv i endring.

Her kan du sjå informasjonsfilmar om matfag: restaurantogmatfag.no

 

Formål

Faget industriell matproduksjon skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. Faget skal legge vekt på å utnytte råvarer og teknologi og skape forståelse for produktkrav, kvalitet, ernæring og mattrygghet.

Opplæringen

Opplæringen skal i tillegg bidra til å utvikle evne til samarbeid, ansvar, omstilling og etisk refleksjon og fremme likestilling. Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som vektlegger kreativitet og løsningsorientering. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider industriell matproduksjon.

Fagbrev

Opplæringen skal i tillegg bidra til å utvikle evne til samarbeid, ansvar, omstilling og etisk refleksjon og fremme likestilling. Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som vektlegger kreativitet og løsningsorientering. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider industriell matproduksjon.

pro sf logo

Pro Vestland opplæringskontor

Besøksadresse: Concordbygget, Firdaveien 6
Postadresse: Postboks 492, 6803 Førde
Telefon: (+47) 57 83 22 60
E-post: post@pro.sf.no
Organisasjonsnummer: NO980 026 655

Personvern

Hopp rett ned til innholdet