miljofyrtarn_pro_vestland_sf
OPPLÆRINGSKONTORET PRO

Rekruttering, opplæring og kvalitetssikring

– for lærling og lærebedrift

Finn nytting informasjon om utdanningsprogram og studieretningar på vilbli.no:

Vi gjer det enkelt og trygt å vere lærling og lærebedrift

Pro Vestland opplæringskontor er eit bransjekontor for teknologi- og industrifag, salsfag, administrasjonsfag og medieproduksjonsfag. Vi rekrutterer lærlingar til våre medlemsbedrifter og følger opp lærlingane frå søknad om læreplass til fagarbeider.

Spørsmål? Kontakt oss for ein hyggelig prat!

Julehelsing

Vi ønskjer alle riktig god og fredeleg jul. Takkar samtidig...

Har du lyst å bli lærling hos oss?

Når du sender søknad til oss, har du søkt til alle våre medlemsbedrifter som tilbyr læreplass i relevant fag for deg.

Du får vere lærling i store eller små bedrifter. I læretida di får du moglegheit til utplassering i utlandet. Du får tett oppfølging frå oss og får vere med på faglege og sosiale arrangement (eks. konsertar, skihelg, gocartkøyring/trafikktryggleik mm.).

Vi gleder oss til å samarbeide med deg om di fagutdanning.

Hugs å registere søknaden din på Vigo også.

pro sf logo

Pro Vestland opplæringskontor

Besøksadresse: Concordbygget, Firdaveien 6
Postadresse: Postboks 492, 6803 Førde
Telefon: (+47) 57 83 22 60
E-post: post@pro.sf.no
Organisasjonsnummer: NO980 026 655

Personvern

Hopp rett ned til innholdet