miljofyrtarn_pro_vestland_sf

Gjer læretida endå enklare

Med appen OLKWEB Lærling kan du dokumentere utførte oppgåver, få oversikt over læretida di og følgje læreplanmål.

Nytt namn og ny nettstad

15. september 2020 godkjende Stiftelsestilsynet vårt nye namn. Velkommen til PRO Vestland opplæringskontor!

Unngå unødig fråvær 

Læretida verkar kanskje langt unna for deg, spesielt om du nett har teke til på ditt første eller andre år på vidaregåande skule. Men lågt fråvær gjev store fordelar seinare.

Jaktar nye læreplassar

I juni startar ein landsomfattande Læreplassjeger-kampanje, i regi av WorldSkills Norway i samarbeid med organisasjonar og fylkeskommunane.

pro sf logo

Pro Vestland opplæringskontor

Besøksadresse: Concordbygget, Firdaveien 6
Postadresse: Postboks 492, 6803 Førde
Telefon: (+47) 57 83 22 60
E-post: post@pro.sf.no
Organisasjonsnummer: NO980 026 655

Personvern

Hopp rett ned til innholdet