miljofyrtarn_pro_vestland_sf

PRO-Vestland-Opplæringskontor_undertittel.jpg

Vi ønsker velkommen til ekstraordinært årsmøte for PRO Vestland opplæringskontor 24 september kl 18.00.

 Av omsyn til smittevern i samband med covid 19 har vi sett oss nøyd til å  gjennomføre møte digitalt, og må be om at du melder deg på ved å svare på tilsendt e-post, du vil då få tilsendt link til digital deltaking på møte.

 I samsvar med vedtak på Årsmøte 2020 vert det ekstraordinær Årskonferanse i PRO.

Saker som skal opp på møte er :

Vedlagt nye vedtekter godkjent av stiftingstilsynet.

Nye vedtekter vedtatt i styremøte 03 sept 2020 sendt lottstift for godkjenning

Vedlagt sakliste til ekstraordinært årsmøte.

ENDRA SAKLISTE Ekstraordinært Årskonferanse 2020

pro sf logo

Pro Vestland opplæringskontor

Besøksadresse: Concordbygget, Firdaveien 6
Postadresse: Postboks 492, 6803 Førde
Telefon: (+47) 57 83 22 60
E-post: post@pro.sf.no
Organisasjonsnummer: NO980 026 655

Personvern

Hopp rett ned til innholdet